Luděk Niedermayer

Už 5 let!

VÁŠ ČLOVĚK
V EVROPSKÉM PARLAMENTU


Společná Evropa,

která prozíravostí mnoha politiků začala vznikat na ruinách druhé světové války, je historickou příležitostí pro náš kontinent. Je to možnost naučit se překonávat rozdíly a neshody, které v minulosti vedly ke vzniku nepřátelství a válečných konfliktů, a společnými silami udělat z této části světa skvělé místo pro život.

Evropská unie rozhodně není dokonalá. Mnohdy je složitá, nesrozumitelná a často dospěje k rozhodnutí, za které to schytává zprava i zleva. Přesto si myslím, že to je mnohem lepší, než kdyby nebyla.

Pro naši zemi představuje členství v EU i něco navíc: dokončení přechodu od komunistické totality k demokracii. Vstup do Unie udělal před 15 lety symbolickou tečku za desetiletími komunistické zvůle a panování sovětského impéria. Česká republika má díky členství v Evropské unii unikátní možnost mít silné slovo ve formování budoucnosti naší části planety. Tuto šanci nesmíme promarnit, naopak ji musíme lépe využít.

Musíme si nahlas říci, co od společné Evropy chceme. Definovat, co posune vývoj v naší zemi dopředu. A pak s ostatními členy spolupracovat na hledání řešení, která naše cíle naplní. Úspěch v EU nepřichází sám od sebe, každá země si ho musí odpracovat společným úsilím a schopnostmi všech svých zástupců v EU – od člena Evropské komise přes europoslance, vládu a ministry až po diplomaty.

Unie není jen o geopolitice a penězích. Je hlavně společenstvím lidí, které spojuje i potřeba dodržování principů právního státu a hodnot svobody, demokracie a lidských práv.

Luděk Niedermayer


#POLITIKBEZKRAVATY

1966–1989 / Brno

Bezstarostné dětství a studia teoretické kybernetiky, matematické informatiky a teorie systémů na tehdejší Univerzitě J. E. Purkyně. Pád komunismu přichází navzdory mým výpočtům, které mne vedly k dráze matematika, naštěstí už pár měsíců po promoci.

1991–2008 / Česká národní banka

Po úspěšném konkurzu nastupuji do tehdejší Státní banky československé a rychle získávám špičkové finanční vědomosti od předních finančníků a akademiků z britských a amerických institucí.

V centrální bance průběžně postupuji na pozice šéfa a zakladatele risk managementu, ředitele, člena bankovní rady a viceguvernéra. Po dvou ukončených obdobích v bankovní radě (jak umožňuje zákon) odcházím do soukromého sektoru.

2008–2013 / Ekonom, analytik, publicista

Pět let pracuji jako ředitel ve společnosti Deloitte, spolupracuji s Českou bankovní asociací a píši do médií (zejména Respektu).

2014–2019 / Váš člověk v Bruselu a ve Štrasburku

Na jaře 2014 přichází nabídka od TOP 09, abych kandidoval do Evropského parlamentu. Po mnohaletém odmítání angažmá v politice tentokrát přijímám – Evropa mi přijde jako nesmírně cenný projekt. A možná i díky vaší podpoře už 5 let pracuji v EU pro Českou republiku.


EVROPA POMÁHÁ KONKRÉTNÍM LIDEM

EU pomáhá odstraňovat bariéry mezi lidmi, jak ty viditelné – ekonomické, přeshraniční – tak ty na první pohled neviditelné – komunikační, mnohdy kulturně a historicky podmíněné. O tom, kolik cílů EU se nakonec podaří splnit, rozhoduje hlavně vůle členských států, jejich vlád a poslanců – a ta často není dostatečná. V rámci klubu EPP dnes vidíme nejdůležitější úkoly Unie především v následujících oblastech:

Bezpečnost

Silná a účinná ochrana vnějších hranic včetně posílení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, zesílení ochrany vnějších hranic, zvyšování obranyschopnosti Unie, podpořené 500 miliony eur pro společný výzkum a vývoj v oblasti obrany, kybernetická bezpečnost a ochrana dat, posílení role Unie při zajištění dodávek energií.

Prosperita

Od roku 2013 přibylo v Unii více než 15 milionů pracovních míst, rostou i mzdy. Unie, na rozdíl od jednotlivých zemí, je s to bránit zájmy našich firem ve světě, třeba při jednání s americkým prezidentem o clech a kvótách.

Práva zákazníků

Konec roamingu, levnější data na cestách, omezení zeměpisného blokování při sledování hudby a televize, zlevnění přeshraničních platebních transakcí v eurech, vyšší transparence bezhotovostních plateb bankovní kartou, boj proti rozdílné kvalitě „stejných“ potravin.

Životní prostředí a klima

Unie stojí v čele globálního úsilí za zachování planety a životního prostředí pro naše děti, podporuje zavádění nových šetrných technologií, bojuje proti zamoření vody a země plastovými odpady (třeba zákazem či omezením jednorázových plastových výrobků tam, kde je lze nahradit), vyžaduje po zemích zvýšení kvality a dostupnosti vody a pomáhá bojovat proti suchu.


JEDEN DEN V BRUSELU

 • 8:00

  8:00

  Den začíná příjemně nad šálkem kávy s mým dobrým známým Petrem Zahradníkem. Petr je českým zástupcem v Evropském hospodářském a sociálním výboru, zaměřuje se na hospodářskou a měnovou politiku a bavíme se o legislativních návrzích Evropské komise.

 • 9:00

  9:00–11:30

  Po snídani rychlý přesun na zasedání Hospodářského a měnového výboru (ECON) Evropského parlamentu. Hodinky ukazují 2 700 kroků, za den jich zvládnu přes 10 000. Jako místopředseda výboru vedu debatu s místopředsedou Evropské komise pro euro a sociální dialog Valdisem Dombrovskisem. Probíráme mj. otázky finanční stability a služeb a unie kapitálových trhů.

 • 11:30

  11:30

  S Honzou, Zuzkou, Janou a stážisty máme poslední poradu k tomu, jak budu hlasovat. Oběd stíhám tak tak.

 • 12:00

  12:00–13:30

  Opakované zvonění svolává všechny europoslance do plenárního sálu. Dnes hlasujeme mimo jiné o mé zprávě o hrozbě čínských technologií v EU, kterou Evropský parlament schvaluje.

 • 14:00

  14:00–15:20

  Schůzka ohledně zprávy TAX3 o finanční kriminalitě, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích. S asistentkou Petrou, poradci naší frakce Evropské lidové strany a týmem dánského europoslance Jeppeho Kofoda na ní společně pracujeme už několik měsíců. Dolaďujeme návrhy doporučení, která pro Evropu přinesou lepší a férový výběr daní a obranu proti finanční kriminalitě.

 • 15:30

  15:30–16:30

  Z Česka dorazila na návštěvu skupina studentů, se kterými se jdu pozdravit. Ptají se mě na fungování Evropského parlamentu i aktuální témata, která EU právě teď řeší.

 • 16:30

  16:30–18:00

  Druhá česká návštěva dnes. Se skupinou českých novinářů diskutuji o víceletém finančním rámci 2021–2027, tedy o podobě budoucích evropských rozpočtů. Bavíme se hlavně o tom, co České republice přinesou změny v prioritách financování, a o tom, zda je opravdu českým zájmem dotovat velké firmy a průmyslové zemědělce.

 • 19:00

  19:00

  Dlouhý pracovní den končíme akcí k výročí vzniku Československa v kulturním centru Bozar v centru Bruselu. Promítáme nový krátký film Karla Strachoty, moderuji diskusi s českým velvyslancem v Belgii Jaroslavem Kurfürstem a česko-slovenským novinářem Martinem M. Šimečkou. Ukázka z divadelní hry České nebe Járy Cimrmana od českých ochotníků je příjemnou tečkou za dnešním nabitým dnem. Z kulturního centra Bozar do mého hotelu na Sablonu je to jen 1 500 kroků.


JSEM VÁŠ ČLOVĚK V EU

Některé mé aktivity:

Jsem místopředsedou Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, aktivně se účastním jeho jednání v Bruselu a Štrasburku a reprezentuji Evropský parlament na jednáních mimo Unii a na klíčových konferencích.

Řeším otázky reformy daňového systému, boj proti finančním podvodům a praní špinavých peněz (zahrnuje zprávy výboru ECON a zvláštních výborů TAXE, TAXE2, TAX3 a vyšetřovacího výboru PANA).

Pracuji na zlepšení stability a transparence finančního sektoru – pomocí lepší regulace finančního trhu po krizi roku 2009 (například benchmarků po skandálu sazeb Libor).

Vypracoval jsem text rezoluce EP schválené v březnu 2019 a reagující na obavy z nárůstu čínské technologické přítomnosti v EU, například pokud jde o bezpečnostní rizika spojená s účastí čínských firem na výstavbě 5G sítí (vysokorychlostní internet).

Aktivně řeším emisní skandál v automobilovém sektoru – byl jsem členem výboru EMIS, jehož cílem je zlepšení pravidel a jejich plnění v oblasti nebezpečných automobilových emisí.

Alternuji ve Výboru pro průmysl, energetiku a výzkum, jsem aktivní zejména v oblasti nových technologií a reforem v oblasti energetiky.

Podávám pravidelné intervence ve věcech hospodářské a měnové politiky.


Moje téma:
DAŇOVÁ AGENDA A FINANČNÍ REGULACE

O co jde?

O férový výběr daní, kdy například malé firmy a lidé nebudou platit daně vyšší, aby velké firmy a velmi bohatí lidé mohli platit méně. O praní špinavých peněz, které poškozuje ekonomiku a je zdrojem rizika. O zavření cest k tomu, kdy některé země vybírají daně, které odpovídají ziskům tvořeným jinde. O hledání dobrých společných řešení tam, kde jednotlivé země samotné mnoho nezmůžou, ...

Proč je to problém?

Kvůli změně ekonomiky, kdy koncept danění firem vycházející z jejich provozovny a místního podnikání neodpovídá tomu, jak dnes ekonomika funguje. Také proto, že některé země se snaží do svého systému odvést zisky, které vznikají jinde. A proto, že stále složitější pravidla daňové poplatníky zatěžují a znejisťují.

Co mne trápí?

Jen vlažná ochota zástupců zemí k dohodě na zásadních strategických řešeních problémů, které by vytěsnily podvody v řádu desítek miliard eur ročně.

Co se povedlo?

Unie přijala skoro dvě desítky pravidel, která situaci zlepší. Nová legislativa zamezuje praní špinavých peněz. Úspěšný je tlak na země uvnitř EU, jejichž chování poškozuje fungování společného trhu, a ostřejší politika ve vztahu ke třetím zemím. Transparence rozhodování v Unii se zásadně zvýšila. Těší mne, že se mi podařilo stát se jedním z hlavních aktérů v této oblasti a že jsem pro své návrhy dokázal získat neobvykle velkou shodu napříč Evropským parlamentem.


JAK VIDÍTE EU VY? SHODNEME SE?

JSEM PRO

 • Protiruské sankce v reakci na porušování mezinárodního práva
 • Odříznutí zastaralé nadbytečné legislativy
 • Zrušení plastů, které mají alternativu
 • Pomoc válečným uprchlíkům
 • Zachování schengenského systému
 • Více peněz pro mladé na podporu zaměstnanosti a studia

JSEM PROTI

 • ×
  Referendu o vystoupení ČR z EU
 • ×
  Dotování Čapího hnízda
 • ×
  Nečinnému přihlížení zhoršování životního prostředí a změnám klimatu
 • ×
  Ilegální migraci
 • ×
  Populismu a šíření fake news
 • ×
  Vstupu Turecka do EU
 • ×
  Nerovnému zacházení se ženami na pracovním trhu

VÍTE, ŽE #DIKYEU

– Jsme součástí druhé největší ekonomiky světa, která hraje zásadní roli při určování vývoje světových událostí?

– Můžete cestovat do 26 zemí schengenu a 7 dalších států jen s občanským průkazem?

– Mají studenti vysokých škol díky programu Erasmus plus stejnou možnost studovat na jakékoliv vysoké škole v EU jako „domácí studenti“?

– Si můžete v jakékoliv členské zemi najít práci bez složitých žádostí o pracovní povolení?

– Vám při cestování po Evropě vaše zdravotní pojišťovna proplatí lékařskou péči v zahraničí za stejných podmínek jako doma?

„Nejsou to peníze, které by měly sjednocovat Evropu,
ale hodnoty svobody, práva a demokracie. Hodnoty,
které se naší zemi snažil dát po listopadu 89 do vínku
i Václav Havel.“

E-mail: ludek.niedermayer@top09.cz Tel.: +420 602 235 001 www.niedermayer.cz